DADES GENERALS

D'acord amb l'article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic posem a la seva disposició les següents dades:

ALQUILER AINA CAR, S.L. es una Societat Mercantil limitada domiciliada al carrer Joaquín Costa 50 - 08206 Sabadell, amb CIF B61556817. Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, ​​Tom 30374, Foli 0210, Full 174.398, Inscripció 1.

Al web www.ainacar.cat hi ha una sèrie de continguts de caràcter informatiu sobre el lloguer i venda de vehicles, preus, tipus de vehicles, ofertes, formularis de contacte, etc ...

El seu principal objectiu és facilitar als clients i al públic en general, la informació relativa a l'empresa, als productes i serveis que s'ofereixen, com la reserva en línia de lloguer de vehicles.

Política de privacitat

En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) s'informa a l'usuari que totes les dades que ens proporcioni seran incorporades a un fitxer, creat i mantingut sota la responsabilitat de Alquiler Aina car, SL

Sempre es respectarà la confidencialitat de les seves dades personals que només seran utilitzades amb la finalitat de gestionar els serveis oferts, atendre les sol·licituds que ens plantegi, realitzar tasques administratives, així com remetre informació tècnica, comercial o publicitària per via ordinària o electrònica .

Per exercir els seus drets d'oposició, rectificació o cancel·lació s'ha de dirigir a la seu de l'empresa al carrer Joaquín Costa 50 - 08206 Sabadell, escriure'ns al següent correu atencion.alcliente@ainacar.com o truca'ns al 902 022 001.

 

Condicions d'ús

Les condicions d'accés i ús del present lloc web es regeixen per la legalitat vigent i pel principi de bona fe comprometent-se l'usuari a realitzar un bon ús de la web. No es permeten conductes que vagin contra la llei, els drets o interessos de tercers.

Ser usuari del web de www.ainacar.com; www.ainacar.cat; www.ainacar.esimplica que reconeix haver llegit i acceptat les presents condicions i el que les estengui la normativa legal aplicable en aquesta matèria. Si pel motiu que sigui no està d'acord amb aquestes condicions no continuï usant aquest web.

Qualsevol tipus de notificació i / o reclamació solament serà vàlida per notificació escrita i / o correu certificat.

Responsabilitats

Alquiler Aina Car, S.L. no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats en fòrums, xarxes socials o qualssevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent en la pàgina web del prestador.

No obstant això, tenint en compte els art. 11 i 16 de la LSSI-CE, Alquiler Aina Car, S.L. es compromet a la retirada o si escau bloqueig d'aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, drets de tercers o la moral i l'ordre públic.

 

Tampoc l'empresa es farà responsable dels danys i perjudicis que es produeixin per fallades o males configuracions del programari instal·lat a l'ordinador de l'internauta. S'exclou tota responsabilitat per alguna incidència tècnica o fallada que es produeixi quan l'usuari es connecti a internet. Igualment no es garanteix la inexistència d'interrupcions o errors en l'accés al lloc web.

Així mateix, Alquiler Aina Car, S.L. es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en la seva pàgina web, així com la configuració o presentació del mateix, en qualsevol moment sense assumir alguna responsabilitat per això.

Li comuniquem que qualsevol preu que pugui veure a la nostra web serà només orientatiu. Si l'usuari desitja saber amb exactitud el preu o si el producte en el moment actual compta amb alguna oferta de la qual es pot beneficiar s'ha d'acudir a alguna de les oficines físiques amb què compta Alquiler Aina Car, S.L.

Les imatges dels vehicles no tenen caràcter contractual ni vinculant. No podem garantir el model exacte del vehicle a l´hora de fer la petició de la reserva. Així doncs, el vehicle podrà ser igual o similar dintre la mateixa categoría seleccionada al vehicle visualitzat al lloc web.

En realitzar una reserva online (en linea) a traves de la nostra pàgina web, l'usuari està enviant una petició expressa a l'empresa perquè li facin una reserva d'un model concret de vehicle en unes dates i llocs específics. El tractament informàtic de totes les peticions pot necessitar d'un període de temps més o menys prolongat, a causa del bolcat de dades de les diferents oficines, col·laboradors, comissionistes, etc ... En el cas que la petició del client no es pugui atendre segons les especificacions per ell indicades, l'empresa li oferirà un vehicle similar o superior, es traspassarà la reserva a una altra oficina o per a una altra data i sempre al mateix preu ofert. Si no, si no és possible oferir cap alternativa que s'adeqüi a les necessitats del client, l'empresa li reemborsarà la totalitat de l'import satisfet en el moment de realitzar la reserva.

Les reserves online no son reembolsables i s'han de fer amb una antelació mínima de 48 hores abans de la data de sortida.

En cas que l´usuari sol.liciti el servei de “ recollida express” , aquest dona permís i faculta expressament a l´arrendador a utilitzar alguns o tots els detalls de la reserva per processar els documents del lloguer i poder imprimir el contracte de lloguer. Així podrà estar a la carretera el més aviat possible sense haver-se d´esperar en el mostrador.

 

Els accessoris / extres que s'ofereixen a la pàgina web depenen directament de cada oficina. En cas de no disponibilitat del extra seleccionat en arribar a l'oficina, es farà la devolució íntegra de l'import abonat.

 

Propietat intel·lectual i industrial

Alquiler Aina Car, S.L. és titular de tots els drets sobre el programari de la publicació digital així com dels drets de propietat industrial i intel·lectual referits als continguts que s'hi incloguin, a excepció dels drets sobre productes i serveis de caràcter públic que no són propietat d'aquesta empresa .

Cap material publicat en aquesta web podrà ser reproduït, copiat o publicat sense el consentiment per escrit de Alquiler Aina Car, S.L.

Tota la informació que es rebi a la web, com comentaris, suggeriments o idees, es considerarà cedida a Alquiler Aina Car, S.L. de manera gratuïta. No s'ha d'enviar informació que NO pugui ser tractada d'aquesta manera.

Tots els productes i serveis d'aquestes pàgines que NO són ​​propietat de Alquiler Aina Car, S.L. són marques registrades dels seus respectius propietaris i són reconegudes com a tals per la nostra empresa. Només apareixen al web de Alquiler Aina Car, S.L. a efectes de promoció i de recopilació d'informació. Aquests propietaris poden sol·licitar la modificació o eliminació de la informació que els pertany.

 

Llei aplicable i jurisdicció

Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. Per a qualsevol litigi que pogués sorgir relacionat amb el lloc web o l'activitat que en ell es desenvolupa seran competents Jutjats de Sabadell (Barcelona), renunciant expressament l'usuari a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li.

Política de cookies

Alquiler Aina Car, S.L. pel seu propi compte o la d'un tercer contractat per a prestació de serveis de mesura, poden utilitzar cookies quan l'usuari navega pel lloc web. Les cookies són fitxers enviats al navegador per mitjà d'un servei web amb la finalitat de registrar les activitats de l'usuari durant el seu temps de navegació.

Les cookies utilitzades s'associen únicament amb un usuari anònim i el seu ordinador, i no proporcionen per si mateixes les dades personals de l'usuari.

Mitjançant l'ús de les cookies és possible que el servidor on es troba la web reconegui el navegador web utilitzat per l'usuari amb la finalitat que la navegació sigui més senzilla. S'utilitzen també per mesurar l'audiència i paràmetres del trànsit, controlar el procés i nombre d'entrades.

L'usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat de la recepció de cookies i per impedir la seva instal·lació al seu equip. Si us plau consulti les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació.

Per utilitzar el lloc web no és necessari que l'usuari permeti la instal·lació de les cookies enviades al lloc web, o el tercer que actuï en nom seu, sense perjudici que sigui necessari que l'usuari iniciï una sessió a tal en cadascun dels serveis la prestació requereixi el previ registre.

En tot cas les galetes tenen un caràcter temporal amb l'única finalitat de fer més eficaç la seva transmissió ulterior. En cap cas s'utilitzarà cookies per recollir informació de caràcter personal.

 

 

TERMES i CONDICIONS GENERALS DE LLOGUER

 

LLOGUER AINA CAR, SL, d'ara endavant el "ARRENDADOR", MANIFESTA:

Que els vehicles objecte de lloguer són propietat del titular del permís de circulació que preceptivament acompanya a aquest, al qual LLOGUER AINA CAR, SL ho té arrendat o és al propietari.

L'ARRENDADOR està facultat expressament pel Propietari per al lloguer dels seus vehicles a tercers, així com per reclamar totes les incidències, danys i perjudicis siguin ocasionats al vehicle.

Els TERMES i CONDICIONS GENERALS DE LLOGUER li seran aplicables a la persona que subscrigui el Contracte de Lloguer, d'ara en endavant definit com "Vostè" o el "ARRENDATARI" i que preste com a garantia del Vehicle la corresponent targeta de crèdit de la qual és titular. Assumirà tots els costos associats al Contracte de Lloguer la persona que subscrigui el mateix (amb independència que figuri com a conductor del Vehicle llogat) així com qualsevol (altre) conductor expressament indicat en el Contracte de Lloguer, i per tant autoritzat a conduir el vehicle .

Totes les persones identificades en el contracte de lloguer respondran solidàriament del pagament de qualsevol quantitat deguda derivada del contracte.

En el cas que la reserva hagués estat realitzada i prepagada per un tercer, diferent de l'arrendatari (entenent com a tal la persona que subscriu el Contracte de Lloguer i és titular de la targeta de crèdit prestada com a garantia), i aquest tercer rebutgés posteriorment el càrrec realitzat per Aina Car com prepagament del lloguer, Aina Car pot exigir directament a l'ARRENDATARI (i solidàriament als conductors autoritzats que figuren en el Contracte de Lloguer), el pagament d'aquesta quantitat.

 

 1. Lloguer.

Per poder llogar un vehicle amb Aina Car, l'ARRENDATARI ha de ser una persona física que sigui legalment capaç de subscriure un contracte amb Aina Car i que estigui preparat per acceptar la responsabilitat del Vehicle durant el Període de Lloguer. Alhora ha de tenir els mitjans de pagament acceptats per pagar el lloguer del Vehicle i els costos associats així com els documents d'identificació vàlids i vigents acceptats per Aina Car (vegeu l'apartat Informació general Sobre el Lloguer)

Conductor autoritzat serà qualsevol persona física que s'esmenti expressament i identifiqui plenament en el Contracte de Lloguer (també pot ser el Arrendatari), que posseeixi un document d'identificació vàlid (Document d'Identitat o Passaport) i un permís de conducció vàlid amb una antiguitat mínima de 2 anys i sigui major de 21 o 25 anys en funció de la categoria del Vehicle.

Conductor No autoritzat a conduir el Vehicle són aquelles persones que no estiguin expressament esmentades / identificades en el Contracte de Lloguer així com aquelles persones que no proporcionin documents d'identificació vàlids i acceptats per Aina Car.

Si vostè permet que una persona no autoritzada condueixi el Vehicle, això es considerarà un incompliment dels TERMES i CONDICIONS GENERALS DE LLOGUER i Vostè serà responsable de les conseqüències que puguin derivar-se d'aquest fet, incloent-hi la possibilitat de respondre davant Aina Car pels danys causats per Vostè i / o per aquesta persona no autoritzada. En aquestes circumstàncies, és possible que ni Vostè ni el conductor no autoritzat estiguin coberts per productes de protecció o d'assegurances oferts a través d'Aina Car.

En aquest cas, el conductor no autoritzat no estarà cobert per cap assegurança o productes de protecció oferts per Aina Car a excepció de l'assegurança obligatòria de responsabilitat civil de l'Automòbil que serà aplicable en tot cas.

Aquelles empreses arrendatàries que no comuniquin el nom del conductor del vehicle, accepten expressament la responsabilitat de totes les incidències, danys i perjudicis s'ocasionin al vehicle durant la vigència d'aquest Contracte de Lloguer.

 

El ARRENCATARIO i / o CONDUCTOR, les circumstàncies personals figuren en el Contracte de Lloguer, i aquest accepta i rep el vehicle i accessoris assenyalats en el mateix.

 

La durada del lloguer és la pactada en les condicions particulars del contracte de lloguer. La data de sortida i la data prevista de devolució són d'obligat compliment per a ambdues parts. En cas que l'arrendatari, per pròpia decisió, comenci amb retard o finalitzi anticipadament el lloguer, no tindrà dret a cap reemborsament.

 

En recollir el Vehicle d'Aina Car li demanarem que signi, entre altres, una secció del Contracte de Lloguer (Formulari de revisió del vehicle) que descriurà l'estat del Vehicle en aquest moment concret. Vostè reconeix que rep el VEHICLE en perfecte estat de marxa. Els cinc pneumàtics estan en bon estat i compta amb tots els accessoris de sèrie i els obligatoris per a la seva circulació i complint amb el Codi de Circulació.

 

En cas de deteriorament per la pèrdua, sostracció o mal ús d'accessoris, eines, pneumàtics de recanvi, bateria, ... i en especial dels pneumàtics, Vostè es compromet a substituir-lo immediatament al seu càrrec per un pneumàtic d'idèntiques característiques i estat d'ús. Els desperfectes ocasionats en llantes, tapaboques de roda i interiors del vehicle seran a càrrec de l'arrendatari. El comptaquilòmetres no es podrà manipular. Si no funcionar per avaria o manipulació, s'ha d'informar immediatament per a la seva reparació. En cas contrari el ARRENDADOR queda autoritzat a facturar a Vostè a raó de 1.000 quilòmetres per dia de lloguer segons el preu reflectit en la guia de tarifes i suplements.

 

En el cas que detectés algun dany o desperfecte visible en el Vehicle, que no estigués descrit en el Contracte de Lloguer, s'ha d'assegurar que s'afegeixin aquests danys o desperfectes i que Vostè i l'agent designat per Aina Car signin aquesta modificació del contracte abans de retirar el vehicle de l'oficina d'Aina Car. Si no demaneu aquesta modificació en els termes indicats, Aina Car estarà legitimada per assumir que ha acceptat el Vehicle en l'estat descrit en el contracte de Lloguer, ja cobrar tots aquells danys detectats en el Vehicle, per vostè i per l'agent designat per Aina Car, en el moment de la seva devolució.

 

 1. Pròrroga Del Contracte De Lloguer.

En el cas que l'ARRENDATARI i / o CONDUCTOR decideixin prorrogar el Contracte de lloguer, han de seguir els passos següents:

En cas que no sigui procedent en els termes indicats i no retorni el vehicle en la data i hora acordada, serà aplicable el que disposa la secció "Devolució del vehicle". Un cop arribada la data prevista de la devolució, es considera el contracte caducat, amb les responsabilitats que són inherents. En cap cas es podrà utilitzar la fiança per a la prolongació del Lloguer.

 1. Devolució Del Vehicle.
 2. a) Devolució del Vehicle durant les hores d'obertura de l'oficina d'Aina Car

El ARRENDATARI ha de tornar el Vehicle a l'oficina d'Aina Car indicada en el Contracte de Lloguer, i en la data i hora fixades en l'esmentat Contracte. Si ho desitja, pot tornar el Vehicle en una altra oficina de l'Aina Car diferent de la de recollida del Vehicle, en cas que subscrigui el servei que el faculta per a això i aboni el corresponent import esmentat en el document de Tarifes Recomanades adjunt al seu correu electrònic de confirmació en el cas que s'hagi efectuat la reserva a distància. Aquest document també es pot consultar a les oficines i / o la pàgina web d'Aina Car.

El Període de Lloguer finalitzarà quan torni el Vehicle a l'oficina d'Aina Car i lliuri les claus i documentació del Vehicle a un agent d'Aina Car o un representant d'aquest. No farem cap reemborsament en el cas que torni el Vehicle abans de la data i hora acordades en el Contracte de Lloguer.

En retornar el Vehicle a Aina Car Heu de procedir a la seva inspecció juntament amb l'agent designat per Aina Car i a signar un informe de l'estat del Vehicle en el moment de la devolució. Aina Car li proporcionarà un document signat en el qual Aina Car confirmarà la devolució del Vehicle.

Aina Car no es fa responsable de les propietats i / o objectes que hagi pogut oblidar a l'interior del vehicle.

 1. b) Servei de "Devolució Fora Hora"

Aina Car recomana tornar el Vehicle durant les hores d'obertura de les seves oficines. No obstant això, per complir amb les necessitats específiques d'alguns dels nostres clients, Aina Car ofereix, en certes estacions, un servei addicional "Devolució Fora hora".

Si opta per utilitzar aquest servei "Devolució Fora Hora", accepta que l'informe d'estat del Vehicle pugui ser elaborat per un agent designat per Aina Car sense la seva presència i després de la devolució de les claus.

En particular, haurà de declarar qualsevol incident i / o Dany que afecti les condicions del Vehicle en el document que li va lliurar en mà per a aquesta finalitat quan va recollir el vehicle. Haurà de retornar aquest document juntament amb el corresponent comunicat d'accident si és el cas, degudament emplenat i les claus al "bústia per dipositar les claus" previst a aquest efecte.

Recordeu que el Contracte de Lloguer no finalitza automàticament quan torni les claus: el Vehicle romandrà a la plaça d'aparcament on l'hagi aparcat fins a l'obertura de l'estació Aina Car que procedirà a la inspecció del Vehicle i tancarà el seu Contracte de Lloguer. Per tant, Aina Car li recorda que ha de aparcar el Vehicle en l'àrea proporcionada per a tal efecte en el seu cas i sempre complint amb la normativa aplicable, de manera que el Vehicle no suposi un perill per a altres ni obstaculitzi el trànsit. Així mateix haurà de deixar la documentació del Vehicle a la guantera.

Atès que el Vehicle serà inspeccionat posteriorment - durant les hores d'obertura de l'estació, Aina Car li recomana que realitzi fotografies del Vehicle tal de disposar d'evidències de l'estat de devolució del vehicle un cop que hagi estat aparcat i abans de tornar les claus.

Quan s'hagi efectuat la inspecció i en absència de danys, Aina Car li enviarà un document signat on es declararà que el vehicle ha estat retornat sense danys.

Aina Car no es fa responsable de les propietats i / o objectes que hagin pogut quedar oblidats en el vehicle.

 1. c) Tornada del Vehicle sense la seva presència i durant les hores d'obertura de l'oficina d'Aina Car

En el cas que no pogués i / o declinés inspeccionar el Vehicle juntament amb l'agent d'Aina Car o del seu representant, Aina Car està autoritzat a inspeccionar el vehicle per si mateix, sense la seva presència, i a deixar constància de la seva negativa a revisar el vehicle. S'aplicarà el procediment anteriorment descrit (Vegeu apartat b)).

 1. d) Devolució del Vehicle amb retard

Els retards en el lliurament no autoritzats ni deguts per causa de força major justificada, reportarà la renda eventualment generada. S'entén per dia de lloguer de l'horari comprès entre les 8: 00h i les 19: 00h del mateix dia. En cas que el Vehicle no fos retornat en la data indicada en el Contracte de Lloguer i un cop transcorregut un període de 24 hores sense haver tingut notícies seves, Aina Car podrà considerar que el Vehicle ha estat objecte d'apropiació indeguda, informant-ne a les autoritats locals competents.

En aquest cas Aina Car tindrà dret a reclamar-li tots els danys i perjudicis ocasionats a Aina Car, incloent en el seu cas el valor del Vehicle, així com totes les multes, peatges, penalitzacions o sancions que recaiguin sobre el Vehicle arrendat com a resultat dels requeriments efectuats per les administracions públiques amb el propòsit d'identificar a l'infractor d'aquelles o per aclarir altres circumstàncies amb relació a possibles infraccions o delictes. Aina Car també tindrà dret a iniciar un procediment judicial per tal de reclamar la devolució immediata del Vehicle. En aquest cas, les proteccions i altres serveis contractuals addicionals no tindran cap efecte.

 1. e) Càrrecs addicionals.

Qualsevol càrrec addicional se li cobrarà al tornar el Vehicle (sempre que es pugui calcular en aquest moment).

Aina Car també podrà cobrar diversos serveis que Aina Car ha de prestar directament o mitjançant tercers, amb relació a incidents que puguin haver-se produït durant el Període de Lloguer i / o amb relació a l'ús del vehicle. Els preus (IVA inclòs) d'aquests càrrecs i costos s'especifiquen en el document Guia de Tarifes i càrrecs addicionals que se li enviarà adjunt al seu correu electrònic de confirmació de reserva (si la reserva va realitzar en línia) i que estarà a la seva disposició en qualsevol oficina d'Aina Car i en tot cas en l'apartat de condicions de la nostra pàgina web www.Aina Car.es. Aquests càrrecs o costos inclouen, sense limitació:

En aquests casos Aina Car li efectuarà el corresponent cobrament dels càrrecs addicionals en una data posterior, en el moment en què Aina Car tingui coneixement dels mateixos i una vegada finalitzat el Període de Lloguer.

En aquest cas, Vostè disposarà d'un termini de catorze (14) dies a comptar de la data d'enviament (per correu electrònic o correu ordinari) de la notificació de facturació per contestar i justificar que No és el responsable d'aquests imports.

En cas que no comuniqui objecció o cap justificació dins el període indicat els seran facturats els citats imports.

La responsabilitat / fiança fixada en el Contracte de Lloguer, serà retornada a l'ARRENDATARI i / o CONDUCTOR en el moment de la finalització del Contracte, prèvia revisió de l'estat del vehicle. En cas que el vehicle pateixi qualsevol dany no cobert per l'assegurança, l'import es descomptarà de la responsabilitat / fiança i les quantitats restant que resultin un cop esgotada la mateixa, l'ARRENDATARI i / o CONDUCTOR queda obligat i es compromet al seu reintegrament l'ARRENDADOR en un termini màxim de 10 dies naturals.

 

 

 1. Us y Obligacions Respecte Al Vehicle.

En llogar un Vehicle d'Aina Car, Vostè i / o qualsevol Conductor autoritzat han de complir les següents obligacions:

Ha de tornar-nos el Vehicle i les seves claus, accessoris i documentació a l'estació d'Aina Car esmentada en el Contracte de Lloguer, en la data i hora de venciment especificats en l'esmentat Contracte (hi ha un període de cortesia de 59 minuts). En cas que no torni el Vehicle en els termes indicats anteriorment, Aina Car podrà prendre totes les mesures necessàries descrites en les presents clàusules i en particular en la secció Devolució Del Vehicle.

Ni Vostè ni cap Conductor autoritzat poden conduir el Vehicle fora del Territori. Si vostè i / o el conductor condueixen el Vehicle fora del Territori, Vostè i / o el Conductor han d'obtenir un consentiment previ per escrit d'Aina Car. A més, haurà d'assegurar a la recollida del Vehicle, que aquest tingui l'equip correcte per complir el Reglament de circulació local del país en el qual Vostè i / o el Conductor vagin a conduir.

En cas d'utilització del vehicle per al transport de persones d'estatura igual o inferior a 135 centímetres, Vostè ha de comunicar a Aina Car perquè aquest últim li lliuri, sense ancorar al vehicle, el corresponent dispositiu de retenció obligatori homologat d'acord amb el pes i la talla del nen o persona que hagi de utilitzar-lo, juntament amb les instruccions detallades pel fabricant del mateix per a la col·locació correcta de la cadira i el nen o persona que hagi de utilitzar-lo. Aina Car en cap cas està obligat a realitzar la instal·lació i / o col·locació de l'esmentat dispositiu de retenció obligatori en el vehicle limitant-se a complir amb l'esmentada obligació de lliurament del mateix prèvia comunicació de vostè.

En qualsevol cas Aina Car quedarà lliure de tota possible responsabilitat derivada de danys personals o materials que es produeixin com a conseqüència de l'incompliment per part de vostè de l'esmentada obligació de comunicació, així com de la no utilització del dispositiu de retenció obligatori o de la seva instal·lació o ús incorrecte i de qualsevol possible defecte de fabricació de l'esmentat dispositiu de retenció obligatori.

Comprovi que tot l'equipatge o mercaderies transportades en el Vehicle estiguin segures de manera que no puguin causar danys al Vehicle o ocasionar riscos als passatgers.

Vostè i / o el conductor de custodiar el Vehicle amb la major cura, amb la diligència pròpia d'un bon pare de família i en tot cas assegurar-se que estigui tancat i protegit pels dispositius antirobatori a estacionar-o deixar-lo sense vigilància.

Tant vostè com qualsevol conductor autoritzat es compromet a no conduir mai el Vehicle ni a deixar que el mateix sigui utilitzat sota els efectes de l'alcohol, drogues al·lucinògenes, narcòtics, barbitúrics, altres substàncies il·legals o de qualsevol altra substància (sigui legal o il·legal) que puguin interferir en la seva pròpia capacitat de conducció o en la del conductor.

Vostè i / o el Conductor hauran de omplir el vehicle amb el tipus de combustible adequat. Si es omple un combustible inadequat i llevat que demostri que l'error és imputable a un tercer, Vostè serà responsable de les despeses ocasionades pel trasllat del Vehicle i / o per la reparació dels danys causats al mateix calculats d'acord amb les regles descrites en la secció posterior anomenada Danys al vehicle.

Ni Vostè ni el conductor podran utilitzar el vehicle ni permetre que el vehicle s'utilitzi per:

Podrà ser considerat responsable davant Aina Car de qualsevol conseqüència perjudicial que resulti de l'incompliment de les obligacions anteriorment esmentades. Recordeu que l'incompliment d'aquestes obligacions pot limitar el seu dret a la indemnització de danys que Vostè pogués reclamar. En aquest cas, Aina Car es reserva el dret a exigir la devolució immediata del Vehicle.

 

 1. Accident, Averia Mecànica o Robatori Del Vehicle.

En cas d'avaria mecànica o accident que li impedeixi continuar el seu viatge i / o l'obligui a aturar el vehicle per no provocar una avaria, té a la seva disposició un servei d'assistència en carretera, inclòs en el preu del seu lloguer. Si desitja fer ús d'aquest servei, haurà de trucar al número de telèfon indicat a la documentació del vehicle.

En cas d'accident haurà d'informar dins d'un termini de 24 hores des del moment en què va tenir lloc la Col·lisió o accident de circulació corresponent i, en qualsevol cas, abans de la finalització del seu període de lloguer. També haurà lliurar-nos un part d'accident totalment emplenat i qualsevol altre document que s'estimi ens pugui ser d'utilitat per complementar la seva declaració. En cas que l'ARRENDATARI no comuniqui a l'ARRENDADOR qualsevol tipus d'accident o avaria que pogués patir el vehicle llogat, serà l'únic responsable dels danys i perjudicis en què hagi pogut incórrer.

En cas de rescissió del contracte, per incompliment de ARRENDATARI, per accident o avaria, l'ARRENDATARI faculta expressament ARRENDADOR perquè pugui retirar el vehicle d'on es trobi, corrent l'ARRENDATARI amb les despeses que generi aquesta. És obligació de ARRENDADOR notificar a l'ARRENDATARI el dia i l'hora que aquest ha entrat a la base, i en el cas assenyalar el taller on es trobi, a fi que l'ARRENDATARI es puguin realitzar les comprovacions oportunes.

En cas de robatori o furt del vehicle, s'han de prendre les mesures adequades per protegir-lo i salvaguardar-del Vehicle i s'informarà sobre els fets denunciats a l'oficina de lloguer més propera, lliurant l'original de la denúncia abans de 24 hores des de la seva formalització, llevat situacions de força major, i en tot cas abans de finalitzar el període d'arrendament pactat, juntament amb les claus originals del Vehicle de Lloguer facultarà Aina Car a resoldre de ple dret el contracte així com a reclamar-li la devolució immediata del Vehicle. En aquest cas Aina Car podrà fer de termini vençut l'obligació i requerir-li el pagament immediat de la totalitat del deute que es trobi pendent independentment dels termes de pagament que haguessin estat acordats prèviament.

El servei de vehicle de substitució, quan estigui inclòs en el Contracte de Lloguer, només abasta els casos de reparació en garantia o servei de manteniment periòdic.

L'ARRENDATARI i EL CONDUCTOR es comprometen a:

 1. a) Informar a l'ARRENDADOR en un termini màxim de 24 hores, de qualsevol accident, avaria, robatori o incendi, així com a les autoritats de Policia de tot dany corporal, robatori.
 2. b) Fer constar en la seva declaració les circumstàncies del lloc, data i hora d'accident, nom, telèfon i adreça de testimonis, nom, telèfon i adreça del propietari del vehicle contrari, la matrícula i companyia asseguradora, així com el número de la pòlissa .
 3. c) Unir a aquesta declaració qualsevol informe de Policia, Guàrdia Civil o jutjat si dóna lloc.
 4. d) No discutir en cap cas la responsabilitat ni transigir amb tercers respecte a l'accident.

L´Assegurança/ La PROTECCIÓ per al vehicle llogat s'estén a una ASSEGURANÇA de responsabilitat civil obligatòria i complementària amb una suma màxima assegurada per lesions personals i danys per valor de EUR 50 Milions i es limita a Europa. L'assegurança s'estén únicament a la durada prevista establerta en el present contracte de lloguer. Després d'aquest termini, l'arrendador declina qualsevol responsabilitat pels accidents i danys que l'ARRENDATARI i EL CONDUCTOR puguin causar, de les que seran solidàriament els únics responsables. La importància d'aquest apartat s'estableix vinculada amb l'apartat nº 3 de les clàusules.

L´Assegurança només cobreix conductors autoritzats que estiguin en possessió de permís de conduir vàlid i vigent, amb una antiguitat mínima de 2 anys. Per a menors de 26 anys el valor de la franquícia pot arribar a ser del triple del valor normal aplicat i comporta càrrecs addicionals. Quan el conductor actuï de mala fe, o no es trobi en condicions normals, per ingestió d'alcohol, drogues o per qualsevol causa, l'ARRENDATARI i EL CONDUCTOR seran solidàriament els únics responsables dels danys i perjudicis que pugui ocasionar a tercers, al vehicle i l'ARRENDADOR. Per a més informació sobre Assegurances i Cobertures consultar apartat Informació general sobre el lloguer.

L´Assegurança no cobreix els danys ocasionats al vehicle per infraccions del Codi de Circulació i d'Ordenances Municipals. L'ARRENDATARI pagarà les sancions que li poguessin imposar les autoritats competents, per les infraccions abans esmentades. Es realitzarà un càrrec de 30 € + iva per Gestió de cada multa / sanció imputable a l'arrendatari.

 1. Proteccions Contra Danys Per Col·lisió i/o Robatori.

CDW (Protecció bàsica danys en vehicle): El CDW és un servei opcional prestat directament per Aina Car que eximeix a l'arrendatari (excepte l'import de la franquícia), mitjançant la seva contractació, de la responsabilitat econòmica únicament pels danys causats al Vehicle amb motiu d'una col·lisió amb altres vehicles o objectes fixos o mòbils, excloent els causats per actes de vandalisme llevat que aquests últims es produeixin durant la utilització del Vehicle.

SCDW (Super Protecció danys en vehicle): Reducció de l'import de la franquícia a càrrec de l'arrendatari no coberta pel CDW per danys al vehicle. El SCDW són serveis opcionals prestats directament per Aina Car i són oferts específicament per aquest, únicament per a determinats grups de clients i / o vehicles, que mitjançant la seva contractació eximeixen parcialment (SCDW) a l'arrendatari del pagament de la quantitat mínima al seu càrrec (franquícia ) no coberta pel CDW.

L'import de la franquícia està establert a la Tarifa General Vigent, o a la tarifa contractada, i pot aparèixer en el Contracte de Lloguer amb independència que s'hagi contractat el SCDW.

Les cobertures CDW i SCDW només són aplicables si vostè emplena degudament el part d'accident, on han de figurar clarament les dades dels vehicles i conductors implicats en l'accident i les condicions i circumstàncies en què es va produir el mateix.

TP (Protecció bàsica per robatori de vehicle): exempció (excepte l'import de la franquícia) de responsabilitat en cas de robatori total o parcial del vehicle, i danys causats al mateix per actes de vandalisme durant el seu estacionament quan no sigui utilitzat per vostè.

El TP és un servei opcional prestat directament per Aina Car que eximeix a l'arrendatari (excepte l'import de la corresponent franquícia), mitjançant la seva contractació, de la responsabilitat econòmica únicament pel robatori total o parcial del Vehicle i els danys causats al mateix per aquests motius i / o per actes de vandalisme durant el seu estacionament quan no sigui utilitzat per vostè.

En cap cas quedaran coberts pel TP, el robatori total o parcial i els danys causats en cristalls, òptiques, miralls retrovisors, llandes i pneumàtics del vehicle arrendat quan es produeixin en circumstàncies diferents a les descrites en el paràgraf anterior.

La cobertura TP només és aplicable si vostè lliura a l'arrendador el joc de claus original del vehicle arrendat que se li va fer entrega en el moment de formalització del contracte sense cap manipulació, així com l'original de la denúncia de l'incident presentada abans les autoritats corresponents.

WWI (Protecció per a llunes, òptiques i pneumàtics): El WWI és un servei opcional prestat directament per Aina Car i és ofert específicament per aquest, únicament per a determinats grups de clients i / o vehicles que mitjançant la seva contractació ofereix les següents proteccions:

Exempció del pagament dels danys i / o pèrdues causats únicament i exclusivament en vidres, òptiques i miralls retrovisors del Vehicle arrendat com a conseqüència de danys ocasionats per pedres.

Exempció del pagament dels danys i / o pèrdues causats en pneumàtics del vehicle arrendat, incloent el de recanvi, quan s'hagin produït com a conseqüència de punxades

.

En el cas que el WWI sigui contractat com a producte individual o formant part d'un paquet combinació de Proteccions, no és aplicable cap franquícia per als danys causats en els esmentats elements i circumstàncies.

En el cas que el WWI sigui contractat, els danys descrits en el present apartat estaran subjectes a l'aplicació de la franquícia parcial establerta en la tarifa General Vigent o a la tarifa contractada.

En qualsevol cas l'import de l'esmentada franquícia, pot aparèixer en el contracte de lloguer amb independència de la modalitat (producte individual o formant part d'un paquet de combinació de Proteccions) sota la qual el WWI hagi estat contractat.

PAI (Protecció personal d'accidents): El PAI li ofereix una protecció personal en cas d'accidents que garanteix tant per al conductor com per als passatgers del Vehicle, mitjançant la seva contractació, una indemnització en cas de mort i / o invalidesa permanent, i ofereix reemborsament limitat de les despeses mèdiques originades en cas de col·lisió o accident de circulació durant la utilització del vehicle arrendat.

GIT (Protecció de mercaderies per a Vehicles Furgonetes de càrrega): El GIT li ofereix protecció aplicable exclusivament en lloguers de Vehicles Industrials i Furgonetes de càrrega que garanteix, mitjançant la seva contractació, una indemnització limitada pels danys o pèrdues que pateixin les mercaderies transportades per Vostè en el Vehicle, com a conseqüència d'una col·lisió, accident de circulació o robatori.

Les cobertures del PAI, GIT, i de l'assegurança obligatòria de responsabilitat civil per danys causats davant de tercers, queden garantides per l'assegurador amb el qual l'Arrendador o el propietari del Vehicle, tingui concertada la pòlissa d'assegurança aplicable en cada cas; i queden subjectes a les clàusules general i particular de la pòlissa de l'assegurador (la còpia es pot consultar a totes les oficines d'Aina Car) i amb la llei.

 

 

 1. Manteniment Del Vehicle.

El desgast mecànic normal del vehicle així com el manteniment l'assumeix el ARRENDADOR. Durant la seva lloguer, i d'acord amb el quilometratge que realitzi, L'ARRENDATARI i El CONDUCTOR seran responsables del manteniment ordinari resultant de l'ús normal del Vehicle, i per tant haurà de dur a terme les inspeccions habituals de comprovació del nivell d'aigua i oli i de pressió dels pneumàtics. Ha de prendre totes les mesures de protecció necessàries per mantenir el Vehicle en bones condicions de funcionament.

Així mateix, ha de romandre alerta davant els senyals dels indicadors lluminosos d'advertència del tauler d'instruments del Vehicle i prendre totes les mesures de protecció del motor del Vehicle i d'aquest en el seu conjunt que siguin necessàries.

Excepte autorització prèvia, expressa i per escrit d'Aina Car està prohibida qualsevol modificació o intervenció mecànica sobre el Vehicle, les seves claus, equipament, eines i accessoris. En cas d'incompliment de l'anterior, Vostè haurà de córrer amb les despeses, degudament justificades, de recondicionament del Vehicle a l'estat en què es trobava en el moment de la seva recollida i abonar una quantitat en concepte d'indemnització per immobilització del vehicle que s'ha de calcular de acord amb el criteri establert a l'esmentada llista de preus mitjans de reparació i recanvis.

Vostè es responsable davant Aina Car de qualsevol conseqüència perjudicial resultant d'un incompliment de les obligacions de manteniment anteriorment esmentades.

En cas que el vehicle quedés immobilitzat per les causes que fossin, l'ARRENDATARI i / o CONDUCTOR no podran reclamar danys i perjudicis pel retard en el lliurament del vehicle, anul·lació del lloguer o immobilització per causa de reparacions efectuades durant el període de lloguer . El ARRENDADOR no té l'obligació de substituir el vehicle afectat ni serà responsable en cas de lesions corporals o danys materials ocasionats per defectes de construcció o reparacions anteriors.

El mal ús mecànic del vehicle un cop provat aquest per Perito competent, donarà lloc al fet que per part de l'ARRENDADOR s'iniciïn els procediments judicials i Extra Judicials en reclamació dels danys ocasionats al VEHICLE o de tercers, directament contra vostè.

 1. Política De Combustible.

El carburant corre per compte de ARRENDATARI. Per norma general els vehicles s'entreguen amb el dipòsit ple. En casos excepcionals, com a falta de combustible a l'oficina de recollida, pot ser que el nivell del dipòsit de combustible sigui inferior al màxim.

 

En qualsevol cas, en tornar el vehicle s'haurà de retornar amb el dipòsit de combustible al mateix nivell que era al moment de la recollida del vehicle. El ARRENDADOR no reemborsarà el combustible no utilitzat.

 

En cas que no es retorna amb el dipòsit ple de combustible, se li carregarà el cost del combustible que falta més el càrrec per reportatge establert a la Guia de Tarifes i càrrecs addicionals disponibles a les oficines d'Aina Car i en tot cas en la pàgina web d'Aina Car.

 

 1. Llei aplicable.

En cas de disputa entre Vostè i Aina Car que fa al seu lloguer, la llei aplicable serà la llei Espanya.

Servei d'atenció al client

Pot dirigir les seves consultes al departament de Serveis d'atenció al client del seu país de residència, el qual contactarà amb el país on s'hagi celebrat el lloguer en el seu nom i intentarà resoldre la seva consulta. Pot contactar amb el nostre Servei d'atenció al client en la següent adreça i telèfon: Joaquín Costa, 50 08206 Sabadell; tel: 937.273.907

Notificacions

Totes les notificacions relatives al Contracte de Lloguer s'enviaran als domicilis indicats en el mateix. Qualsevol notificació feta als esmentats domicilis tindrà plens efectes contractuals, tret que prèviament s'hagués notificat per escrit a l'altra part l'assenyalament d'un nou domicili.

Jurisdicció

Totes les qüestions que se suscitin entre Vostè i Aina Car com a conseqüència del present Contracte, les parts amb renúncia del seu propi fòrum / plaça judicial, se sotmeten a la Jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Sabadell.

Documents contractuals

Els documents vinculants entre Vostè i Aina Car són, per ordre de prioritat, els següents:

 

 1. Acceptació Dels Termes i Condicions Generals de Lloguer


L'ARRENDATARI i / o el CONDUCTOR, en signar el contracte de lloguer, són informat per escrit que existeixen i que accepten els Termes i Condicions Generals de Lloguer disponibles a les oficines d´Aina Car i al nostre web www.ainacar.cat. Així mateix reconeix i declara llegides i enteses en la seva totalitat les anteriors clàusules i trobant les de conformitat, les ACCEPTA.

 

 

INFORMACIÓ SOBRE ASSEGURANCES, COBERTURES I EXCLUSIONS

La protecció per al vehicle llogat s'estén a una assegurança de responsabilitat civil amb una suma màxima assegurada per lesions personals i danys per valor de EUR 50 Milions i es limita a Europa.

 

Protecció Bàsica

El paquet de protecció amb Cobertura BASICA, ja està inclòs en el teu lloguer així com l'assistència en carretera des del km. 0.

Permet reduir la responsabilitat en cas que es produeixin danys al vehicle ja sigui com a conseqüència d'una col·lisió, actes de vandalisme, o en cas de robatori o intent de robatori d'aquest.

En aquests casos ARRENDATARI i CONDUCTOR seran responsables fins a un import màxim variable (franquícia) en funció del vehicle seleccionat.

Protecció Completa

La cobertura Protecció Completa, a més de comptar amb tots els avantatges de la cobertura bàsica, inclou una assegurança personal d'accidents que proporciona cobertura en cas de lesions o mort del conductor i / o dels passatgers durant el lloguer com a conseqüència d'una col·lisió o accident de circulació.

Així mateix aquest paquet inclou la Protecció addicional per a parabrisa, llums i pneumàtics, així com la Reducció de l'import de la franquícia al seu càrrec en cas que es produeixin danys al vehicle ja sigui com a conseqüència d'una col·lisió, actes de vandalisme, o en cas de robatori o intent de robatori d'aquest.

En aquests casos ARRENDATARI i CONDUCTOR seran responsables fins a un import màxim variable (franquícia REDUÏDA) en funció del vehicle seleccionat

El paquet de Cobertura COMPLETA ha de seleccionar-expressament en cas que no estigui inclòs en la seva tarifa.

 

Què és la Franquícia?

La Franquícia és l'import màxim que pot carregar-se al client en cas de robatori o danys que presenti el vehicle al final del lloguer i varia en funció de la categoria del vehicle. Aquest import ha de ser dipositat en prendre el vehicle. Com que la Targeta de crèdit l'únic mitjà de pagament, aquest sistema és vàlid com a garantia i aval per cobrir l'import de la franquícia en cas de ser carregada al client.

 

Exclusions

Queda exclosa de l'assegurança la utilització dels vehicles per al transport de mercaderies perilloses. Tota cobertura de protecció concertada dins el marc del contracte de lloguer perd la seva vigència especialment si el vehicle és utilitzat per un conductor no autoritzat, o si el conductor del vehicle no posseeix el permís de conducció exigit en el moment de produir-se la contingència assegurada.

Així mateix, aquells danys deguts a actes voluntaris del client, dolosos, derivats d'un ús anòmal del vehicle, produïts per falta de la diligència exigible, (per exemple com el proveïment del vehicle amb una tipologia de combustible no adequada), o en cas de pèrdua de les claus.

El dret d'acollir-se a la cobertura Protecció Completa acordada (inclosa la protecció antirobatori) pot reduir-se o eliminar-se si els danys són intencionals o causats per una negligència greu.

Si no s'ha acordat cap cobertura de Protecció Completa (inclosa la protecció antirobatori), l'arrendatari i el conductor seran responsables de tots els danys al cotxe de lloguer en què no es pugui demostrar haver estat ocasionats per tercers i es farà càrrec de fins a l'import total del valor del vehicle.

Per a més informació, incloses la resta d'exclusions aplicables, consulta els nostres Termes i Condicions Generals.

 

INFORMACIÓ SOBRE ASSEGURANCES, COBERTURES I EXCLUSIONS

La protecció per al vehicle llogat s'estén a una assegurança de responsabilitat civil amb una suma màxima assegurada per lesions personals i danys per valor de EUR 50 Milions i es limita a Europa.

 

Protecció Bàsica

El paquet de protecció amb Cobertura BASICA, ja està inclòs en el teu lloguer així com l'assistència en carretera des del km. 0.

Permet reduir la responsabilitat en cas que es produeixin danys al vehicle ja sigui com a conseqüència d'una col·lisió, actes de vandalisme, o en cas de robatori o intent de robatori d'aquest.

En aquests casos ARRENDATARI i CONDUCTOR seran responsables fins a un import màxim variable (franquícia) en funció del vehicle seleccionat.

 

Protecció Completa

La cobertura Protecció Completa, a més de comptar amb tots els avantatges de la cobertura bàsica, inclou una assegurança personal d'accidents que proporciona cobertura en cas de lesions o mort del conductor i / o dels passatgers durant el lloguer com a conseqüència d'una col·lisió o accident de circulació.

Així mateix aquest paquet inclou la Protecció addicional per a parabrisa, llums i pneumàtics, així com la Reducció de l'import de la franquícia al seu càrrec en cas que es produeixin danys al vehicle ja sigui com a conseqüència d'una col·lisió, actes de vandalisme, o en cas de robatori o intent de robatori d'aquest.

En aquests casos ARRENDATARI i CONDUCTOR seran responsables fins a un import màxim variable (franquícia REDUÏDA) en funció del vehicle seleccionat

El paquet de Cobertura COMPLETA ha de seleccionar-expressament en cas que no estigui inclòs en la seva tarifa.

 

Què és la Franquícia?

La Franquícia és l'import màxim que pot carregar-se al client en cas de robatori o danys que presenti el vehicle al final del lloguer i varia en funció de la categoria del vehicle. Aquest import ha de ser dipositat en prendre el vehicle. Com que la Targeta de crèdit l'únic mitjà de pagament, aquest sistema és vàlid com a garantia i aval per cobrir l'import de la franquícia en cas de ser carregada al client.

 

Exclusions

Queda exclosa de l'assegurança la utilització dels vehicles per al transport de mercaderies perilloses. Tota cobertura de protecció concertada dins el marc del contracte de lloguer perd la seva vigència especialment si el vehicle és utilitzat per un conductor no autoritzat, o si el conductor del vehicle no posseeix el permís de conducció exigit en el moment de produir-se la contingència assegurada.

Així mateix, aquells danys deguts a actes voluntaris del client, dolosos, derivats d'un ús anòmal del vehicle, produïts per falta de la diligència exigible, (per exemple com el proveïment del vehicle amb una tipologia de combustible no adequada), o en cas de pèrdua de les claus.

El dret d'acollir-se a la cobertura Protecció Completa acordada (inclosa la protecció antirobatori) pot reduir-se o eliminar-se si els danys són intencionals o causats per una negligència greu.

Si no s'ha acordat cap cobertura de Protecció Completa (inclosa la protecció antirobatori), l'arrendatari i el conductor seran responsables de tots els danys al cotxe de lloguer en què no es pugui demostrar haver estat ocasionats per tercers i es farà càrrec de fins a l'import total del valor del vehicle.

Per a més informació, incloses la resta d'exclusions aplicables, consulta els nostres Termes i Condicions Generals.

 

 

 

POLÍTICA DE GESTIÓ DE DANYS AL VEHICLE.

Com s'actua en cas que causi danys al vehicle durant el seu lloguer.

Aina Car ha implementat una política de gestió de danys transparent per explicar la manera en què li seran facturats aquells danys que pugui causar al vehicle durant el seu lloguer.

Per regla general, els nostres clients condueixen amb prudència i ocorren pocs accidents. No obstant, en el cas que es produeixi un accident o un dany al vehicle és important que entengui com ho gestionarem.

No estarà obligat a abonar l'import total dels danys en tots els casos.

Tingueu en compte que en funció del tipus de protecció/Cobertura que vostè subscrigui per al seu lloguer pot ser que no hagi d'abonar els danys produïts al vehicle o només d'abonar aquests parcialment (vegeu apartat informació sobre Assegurances i Cobertures).

 

 1. Danys identificats després de la devolució del vehicle i en la seva presència.

Si s'identifiquen danys després de la devolució del vehicle en efectuar la inspecció, en la seva presència i en presència d'un agent designat per Aina Car, i si reconeixeu els danys signant la declaració de devolució del Vehicle, Aina Car li lliurarà posteriorment una factura que inclourà els costos de reparació i immobilització del vehicle que li seran facturats juntament amb un càrrec administratiu per la gestió d'aquests danys.

Els costos de reparació variaran en funció del tipus de dany:

- Danys menors: es consideren com a danys menors els detallats en la llista de preus mitjans de reparació i recanvis, disponible aquí i a qualsevol oficina d'Aina Car. Els Danys menors trobats al Vehicle en el moment de la devolució se li cobraran de conformitat amb aquesta llista.

- Resta de danys: els danys no inclosos o valorats en la llista de preus mitjans anterior, li seran facturats d'acord amb el pressupost emès per un taller o valoració realitzada per perit extern independent, contractat a l'efecte per Aina Car.

Si vostè rebat els Danys i la seva facturació rebutjant signar la declaració de devolució del Vehicle, Aina Car aplicarà el procediment descrit a continuació (vegeu la secció B).

&nbs