L-V: 8h - 19 h Sab: 9h - 13h
937 273 907
658 962 613
Català Castellano

Política de gestió de danys

Com s'actua en cas que causi danys al vehicle durant el seu lloguer.

 

Aina Car ha implementat una política de gestió de danys transparent per explicar la manera en què li seran facturats aquells danys que pugui causar al vehicle durant el seu lloguer.

Per regla general, els nostres clients condueixen amb prudència i ocorren pocs accidents. No obstant, en el cas que es produeixi un accident o un dany al vehicle és important que entengui com ho gestionarem.

No estarà obligat a abonar l'import total dels danys en tots els casos.

Tingueu en compte que en funció del tipus de protecció/Cobertura que vostè subscrigui per al seu lloguer pot ser que no hagi d'abonar els danys produïts al vehicle o només d'abonar aquests parcialment (vegeu apartat informació sobre Assegurances i Cobertures).

 

A. Danys identificats després de la devolució del vehicle i en la seva presència.

Si s'identifiquen danys després de la devolució del vehicle en efectuar la inspecció, en la seva presència i en presència d'un agent designat per Aina Car, i si reconeixeu els danys signant la declaració de devolució del Vehicle, Aina Car li lliurarà posteriorment una factura que inclourà els costos de reparació i immobilització del vehicle que li seran facturats juntament amb un càrrec administratiu per la gestió d'aquests danys.

Els costos de reparació variaran en funció del tipus de dany:

- Danys menors: es consideren com a danys menors els detallats en la llista de preus mitjans de reparació i recanvis, disponible aquí i a qualsevol oficina d'Aina Car. Els Danys menors trobats al Vehicle en el moment de la devolució se li cobraran de conformitat amb aquesta llista.

- Resta de danys: els danys no inclosos o valorats en la llista de preus mitjans anterior, li seran facturats d'acord amb el pressupost emès per un taller o valoració realitzada per perit extern independent, contractat a l'efecte per Aina Car.

- Per raons legítimes d´Aina Car, com a propietari/ legal tenedor dels vehicles comercialitzats per lloguer, totes les reparacions dels vehicles de la flota  seràn efectuades pel taller contractat a l´efecte per Aina Car. En ningún cas, l´arrendatari / conductor podrà reparar els vehicles pel seu compte o per un altre taller no contractat per Aina Car.

Si vostè rebat els Danys i la seva facturació rebutjant signar la declaració de devolució del Vehicle, Aina Car aplicarà el procediment descrit a continuació (vegeu la secció B).

 

B. Danys identificats en el cas de devolució Fora d'hores o sense la seva presència.

Si s'identifiquessin Danys, en la seva absència, durant la inspecció del Vehicle per part d'un agent designat per Aina Car, li enviarem els següents documents:

- Declaració d'Accident si existeix i la declaració de devolució del vehicle descrivint tots els Danys identificats

- Imatges dels Danys - Estimació dels costos de reparació (incloent la corresponent immobilització del vehicle) que variarà en funció de la naturalesa del Dany (vegeu secció A anterior) i els costos administratius per la gestió del Dany.

Vostè podrà qüestionar els Danys identificats i la seva facturació abans que transcorrin 14 dies des de l'enviament dels documents per correu electrònic o correu postal.

Si no hi contestació per la seva banda o justificació de la seva oposició dins el període de 14 dies anteriorment esmentat, Aina car es reserva el dret de facturar-li els costos de reparació identificats.

 

 C. Reclamacions

En qualsevol cas, podrà rebutjar els Danys i la seva facturació enviant la seva reclamació al nostre Servei d'Atenció al Client mitjançant correu electrònic dirigit a atención.alcliente@ainacar.com o trucant al tel: 937.273.907.

Més informació