L-V: 8h - 19 h Sab: 9h - 13h
937 273 907
658 962 613
Català Castellano

Informació general sobre el lloguer

Documents necessaris per llogar amb Aina car.

L'arrendatari i el conductor han de presentar un permís de conducció vàlid i una targeta d'identitat o el passaport al lliurament del vehicle.

S'accepten els permisos de conducció d'estats no membres de la UE (a excepció de Suïssa) si

  1. a) no es troba inscrit cap visat en el passaport
  2. b) el client té un visat en el seu passaport i en el moment del lloguer ha residit durant un període de temps inferior a 6 mesos a Europa. Si resideix des de fa més de 6 mesos a Europa, ha de presentar un permís de conducció d'un estat de la UE.

Un permís de conduir expedit en un idioma amb un alfabet no llatí (àrab, japonès, ciríl·lic, etc.) haurà de ser complementat amb un permís internacional de conduir. Per als permisos de conduir dels països no pertanyents a l'acord de permisos internacionals de conduir haurà de presentar, a més del permís de conduir, la traducció d'una autoritat oficial reconeguda.

 

Disposicions relatives a l'edat

Per l'edat mínima i de permís de conducció s'apliquen determinades regles, que es guien pel vehicle corresponent i podran incloure el procés de reserva. Bàsicament, l'edat mínima per a cada conductor és de 21 anys (permís de conduir mínim 2 anys). Una variació de l'edat mínima és possible, depenent del vehicle.

Als conductors menors de 26 anys es factura una taxa addicional per cobertura a conductor jove.


Tots els nostres vehicles industrials es poden conduir amb el carnet de conduir per a cotxes, és a dir, el permís de conduir classe B. Disposem de furgonetes, camions i camionetes de lloguer a Sabadell, Barcelona, ??Parets, Sant Cugat, etc.

Com puc pagar el lloguer?

General

Com a mitjà de pagament només s'acceptaran les targetes de crèdit de les companyies de targetes de crèdit internacionalment reconegudes - com Visa, American Express, EuroCard, EuroCard 4b, Mastercard i Maestro, mentre que no s'accepten totes les targetes de prepagament i dèbit, com Visa Electron.

El mitjà de pagament ha de ser emès a nom d'un conductor. Aquest document s'ha de presentar amb el vehicle de recollida i ha de ser vàlid en aquest moment. La quantitat que s'ha de deduir dels seus diners en efectiu inclou el preu del lloguer, així com tots els càrrecs extraordinaris addicionals.

Política del dipòsit

Per seguretat, quan arribi a l'oficina de lloguer es sol·licitarà una fiança sobre el mitjà de pagament que podrà ser de fins a tres vegades el preu del lloguer (mínim 242EUR). En el cas de vehicles de més valor i vehicles industrials, hi ha la possibilitat d'aplicar fiances diferents de fins a 2.600,00EUR. La fiança exacta serà determinada en el lliurament del vehicle, ja que la quantia de la mateixa depèn del vehicle.

Si el seu lloguer ha estat pagat per avançat, el dipòsit a abonar només serà la quantitat de la fiança. En cas contrari,  l'import del lloguer també serà carregat a la targeta de crèdit. Així doncs, el dipòsit total carregat a la targeta de crèdit serà: L'import del lloguer + fiança.

L´import de la fiança va dirigit a cobrir despeses addicionals derivades del lloguer. En qualsevol cas, en cada reserva li explicarem clarament la quantia del càrrec en la seva Targeta de Crèdit i l'import restant a pagar en el moment de retirar el vehicle.

Tarifa web - Pagament en línia

Les reserves una tarifa de prepagament, els diners en efectiu abans del lloguer serà carregat immediatament amb el preu total del lloguer (inclosos extres i càrrecs). Les dades del conductor i el mitjà de pagament seran consignats en la reserva i no es poden canviar. Un reemborsament per no recollida, per vehicle recollit amb retard o per devolució / restitució abans d'hora no s'accepta, no té lloc.

Per a la modificació de la reserva és necessari realitzar-la mínim 48 hores abans de la data de lloguer, suposant un càrrec extra de 20,00 EUR i segons disponibilitat. No s'efectuarà cap reemborsament de la quantitat ja abonada / prepagada en cas de sorgir una diferència de preu.

La reserva es pot cancel·lar abans del començament del lloguer per escrit o per correu electrònic. En cas de cancel·lació, es carregarà l'import del preu de lloguer ja pagat juntament amb una taxa de cancel·lació. Per a reserves d'un període de lloguer de fins a 3 dies, la taxa de cancel·lació és el 100% del preu del lloguer (inclosos els extres i taxes). Per reserves amb un període de lloguer de més de 3 dies, l'import de la taxa de cancel·lació dependrà del preu de lloguer reservat (inclosos els extres i taxes) i serà de 3 dies de lloguer proporcionalment no sent inferior al 50% del preu del lloguer.

Els canvis de reserva i les cancel·lacions poden fer en línia o per escrit: LLOGUER Aina car, S.L. C /. Joaquín Costa, 50 08206 SABADELL Tel: +34 902 022 001, email: atencion.alcliente@ainacar.com

En no recollir el vehicle a l'hora acordada, es retindrà la quantia que s'havia pagat per avançat.

 

Que cobreixen les assegurances?

La protecció per al vehicle llogat s'estén a una assegurança de responsabilitat civil amb una suma màxima assegurada per lesions personals i danys per valor de EUR 50 Milions i es limita a Europa.

Tenim la protecció adequada per cobrir les teves necessitats

 

Protecció Bàsica

La cobertura Protecció Bàsica està sempre inclosa en el preu del lloguer.

Protegeix la seva responsabilitat pels danys i pèrdues causades al vehicle en cas de robatori o intent de robatori.

L'excés (franquícia) de la quantitat per cobertura bàsica varia en funció de la categoria del vehicle.

 

Protecció Completa

La cobertura Protecció Completa, a més de comptar amb tots els avantatges de la cobertura bàsica, tindràs un lloguer amb una franquícia mínima (es redueix la responsabilitat de pagament) pels danys i pèrdues causades per robatori o intent de robatori del vehicle o per col·lisió amb altres vehicles o objectes fixos o mòbils.

També estaràs protegit contra els danys en les llunes, òptiques i pneumàtics, excloent els causats per actes de vandalisme.

A més, inclou la protecció personal d'accidents per al conductor i els ocupants en cas d'accident amb el vehicle. La quantitat que correspon a aquesta protecció pot arribar als 50.000 € per persona.

 

Exclusions

Queda exclosa de l'assegurança la utilització dels vehicles per al transport de mercaderies perilloses. Tota cobertura de protecció concertada dins el marc del contracte de lloguer perd la seva vigència especialment si el vehicle és utilitzat per un conductor no autoritzat, o si el conductor del vehicle no posseeix el permís de conducció exigit en el moment de produir-se la contingència assegurada.

El dret d'acollir-se a la cobertura Protecció Completa acordada (inclosa la protecció antirobatori) pot reduir-se o eliminar-se si els danys són intencionals o causats per una negligència greu.

Si no s'ha acordat cap cobertura de Protecció Completa (inclosa la protecció antirobatori), l'arrendatari serà responsable de tots els danys al cotxe de lloguer en què no es pugui demostrar haver estat ocasionats per tercers i es farà càrrec de fins a l'import total del valor del vehicle.

 

Què és la Franquícia?

La Franquícia és l'import màxim que pot carregar-se al client en cas de robatori o danys que presenti el vehicle al final del lloguer. Aquest import ha de ser dipositat en prendre el vehicle. Com que la Targeta de crèdit l'únic mitjà de pagament, aquest sistema és vàlid com a garantia i aval per cobrir l'import de la franquícia en cas de ser carregada al client.

Més informació