L-V: 8h - 19 h Sab: 9h - 13h
937 273 907
658 962 613
Català Castellano

Assegurances, Cobertures i Exclusions

Càrrecs per serveis / Despeses Administratives

per 1 dia

per 7 dies

màxim per mes començat

Conductor jove. Menors de 26 anys

15,99 EUR

104,99 EUR

199,99 EUR

Conductor addicional

10,99 EUR

69,99 EUR

79,99 EUR

Servei Lliurament i RECOLLIDA en ciutat

30,25 EUR

Preu per servei. Servei d'entrega i recollida està disponible sota petició a la seva oficina Ainacar

Servei Lliurament i RECOLLIDA fora ciutat ( 50 km inclosos)

60,50 EUR

Preu per servei (0,80€ km addicional). Servei d'entrega i recollida està disponible sota petició a la seva oficina Ainacar

Servei d'entrega i recollida durant i fora de l'horari d'oficina

59,99 EUR

Aquest servei d'entrega i recollida està disponible sota petició a la seva oficina Ainacar. S'aplica aquesta taxa addicional a totes les reserves / lloguers realitzats fora de l'horari d'apertura.

 

Refueling. Servei de reomplir combustible

29,04 EUR

Càrrec degut a que reomplir de combustible els vehicles requereix el desplaçament de personal en el vehicle fins a l´estació de servei concertada o implica unes despeses en la gestió, control i manteniment dels dipòsit de subministrament de combustible.

Neteja especial

Segons estat

Tarifa d´acord amb els valors de neteja estipulats en l´apartat Neteja de Vehicles a la web  www.ainacar.cat.

GESTIO ADMINISTRATIVA de SANSIONS de TRÀNSIT

36,30 EUR / sanció

Es farà el càrrec per cada butlleta/expedient sancionador emés per l´Autoritat competent en relació al vehicle llogat i per fets succeïts durant la vigència del contracte de lloguer.

GESTIO ADMINISTRATIVA de DANYS al VEHICLE

60,50 EUR / expedient

 

En cas de sinistre total, l’import de la taxa administrativa per la gestió d’expedients de danys és de 100,43 EUR.

 

Es farà el càrrec en el cas presenti danys materials produïts durant la vigència del contracte de lloguer, sigui quin sigui el seu grau, la causa i independentment d´haver contractat cobertures addicionals. Sense perjudici de lo anteriorment esmentat, aquest càrrec no serà aplicat respecte dels casos d´accident de circulació en que la responsabilitat sigui clarament d´en altre vehicles, on el conductor ha reconegut expressament la seva responsabilitat a través de la declaració Amistosa d´Accident, sempre i quan estigui complimentada en la seva totalitat, firmada pels dos conductors, sense paraules, textos o dibuixos tatxats, ofereixi una versió clara i verídica del accident i una de les 2 fulles originals s´entregui a l´arrendatari per part de l´arrendador, en el moment de la devolució del vehicle.

Càrrec per NO ENTREGAR PARTE ACCIDENT

92,12 EUR

Per accident

Penalització per NO DEVOLUCIÓ de vehicles en lloguers a llarg termini

605,00 EUR / infracció

En lloguers per períodes superiors a 28 dies de lloguer, de no tornar-se el vehicle en la data assenyalada en el contracte de lloguer o per la superació de més de 100 quilòmetres del quilometratge màxim assenyalat en el contracte de lloguer.

Càrrec per lliurament de vehicle de substitució.

302,50 EUR

Càrrec que haurà de pagar l´Arrendatari si necessita un vehicle de substitució durant el període de lloguer signat per contracte, qualsevol que fos aquest temps, sempre i quan la necessitat d'aquest vehicle de substitució vingui causada per negligència de l'arrendatari i especialment en cas de omplir el dipòsit amb combustible erroni o pèrdua de claus del vehicle. Addicionalment, podria haver-hi càrrecs de grues associades que serien reclamats pel Departament de Danys i es facturaria a raó de 1,20 EUR per quilòmetre de recorregut des del lloc on es trobi el vehicle fins a l'oficina més propera de Aina Car o el taller concertat més proper de Aina Car a Espanya.

Càrrecs per assistència en carretera

El cost del càrrec de remolc per assistència en carretera ascendeix a 1,20 EUR per quilòmetre recorregut, fins a un import màxim de

 500 EUR,

 

Quan l'avaria sigui solucionada « in situ », sense necessitat de remolcar el vehicle, el càrrec pel servei ascendirà a 40€.

Si l’assistència en carretera ve motivada per una fallada mecànica no imputable a una actuació negligent per part de l’arrendatari, l’arrendatari no assumirà cap cost pel servei d’assistència en carretera.

 

Es facturarà a l'arrendatari un càrrec per assistència en carretera en el cas de que hi hagi una avaria en rodes i/o vidres, i l´arrendatari no hagi contractat la cobertura WWI (Protecció per a parabrisa, llums i pneumàtics) i es necessités remolcar el vehicle.

 

Es facturarà si respectivament l'arrendatari no ha contractat el WWI o el SCDW, segons correspongui, o ha realitzat un ús prohibit o negligent del vehicle.

 

Càrrec per recollida en AEROPORT

20,00 EUR

 

Càrrec per recollida en PORT

70,00 EUR

 

Més informació